Xứng danh Quân đội anh hùng

Xứng danh Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam
(PLO) – Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 vì đã có những thành tích to lớn, những chiến thắng vẻ vang và đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt trọn niềm tin yêu vào QĐND Việt Nam”.
Cách đây 70 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
Ra đời và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng, QĐND Việt Nam là một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 22/12 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của QĐND Việt Nam.
Điểm lại quá trình hình thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam anh hùng trong 70 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, QĐND Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.
Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, QĐND Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
QĐND Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất mà còn là một đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, QĐND Việt Nam luôn nhất mực trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân khen tặng, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Cho rằng tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại bài học của ông cha “dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy” và khẳng định: “Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.
Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, cả tổ chức biên chế và trang bị, trình độ chính quy và trình độ tác chiến, cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị; có cơ cấu và quy mô hợp lý, theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, sẵn sàng đánh thắng trong mọi tình huống. Chủ động dự báo, nhạy bén nắm bắt tình hình; bình tĩnh, khôn khéo, tỉnh táo, sáng suốt trong xử lý các tình huống cụ thể; không để bị kích động, mắc mưu, khiêu khích, bị động, bất ngờ trong mọi tình thế. 
Quân đội phải là lực lượng xung kích trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố…, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội; đặc biệt là phải gắn bó máu thịt với nhân dân, bởi đó là cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của quân đội và dân tộc ta”.
Khẳng định “Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đặt trọn niềm tin yêu vào QĐND Việt Nam, vào sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân”, Chủ tịch nước tin tưởng “dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống oanh liệt của dân tộc, QĐND Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
* Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:
– Trở về đời thường, chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình là cựu chiến binh thì phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND anh hùng; kiên định, vững vàng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, nói và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân.
Chúng tôi tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau ngày càng thông minh, sáng tạo, đủ bản lĩnh và tài năng, biết giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam anh hùng, đủ hết sức mình xây dựng đất nước ta,vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trả lời